Contact us
Home > Contact us > Affiliates
Kuroda Techno Co., Ltd.
 
Address: 157,Shinyoshida-cho,Kohoku-ku,Yokohama,Kanagawa,223-0056,Japan
Zip Code:223-0056
TEL:(81)-45-590-0078
FAX:(81)-45-590-0079
http://www.kuroda-techno.com
Kuroda Electric Co., Ltd.

Adress:5-17-9 Minami-Oi,Shinagawa-ku,Tokyo,140-0013,Japan
Zip Code:108-8220
TEL:(81)-03-5764-5500 
FAX:(81)-03-5764-1500
http://www.kuroda-electric.co.jp